Co z toho budete mít?

1. SNÍŽÍTE SI CENU TECH. PLYNŮ NA MINIMUM A DÍKY SDRUŽENÝM NÁKUPŮM SI JI NA MINIMU I UDRŽÍTE

2. ZVÝŠÍTE SVOU KONKURENCESCHOPNOST

3. NAROVNÁTE SI SMLUVNÍ VZTAH

4. PO 5, 6, 7, LETECH NÁJMU ZAŘÍZENÍ SE VÁM SNÍŽÍ NÁJEMNÉ NA VÝŠI SERVISNÍHO POPLATKU

JAK DÁLE?